Mijn favorieten

Aanvulling Nieuwsbrief

Welke onderdelen/parameters zijn nu nog gunstig voor de berekening overstap, canonbetaling en/of afkoop?
Om de overstap te stimuleren heeft de Gemeente besloten om tot 1 januari 2020 gunstige parameters te hanteren om tot afkoopsom- of canonberekening waarvan de belangrijkste zijn:
 • Waardering grond+opstal naar de WOZ waarde van 2014 of 2015 (de laagste geldt).
 • Het grondwaardeaandeel, de buurtstraatquote(BSQ) van 2017 (voor overstappen naar eeuwigdurende erfpacht)
 • Extra overstapkorting van 10%
 • het laagste mogelijke canonpercentage van de bandbreedte (2.39%)
Waar moet ik verder op letten of rekening mee houden?
Niets is als zekerheid voor de toekomst in deze te bepalen maar als professionals voorzien wij op langere termijn een onderscheid gevormd worden tussen ‘oude’ voortdurende erfpacht en de eeuwigdurende variant. Met andere woorden: de ongewijzigde bestaande erfpachtrechten kunnen minder in de belangstelling komen te staan en dat kan gevolgen hebben voor de waarde t.o.v. nieuwe eeuwigdurende erfpacht. De huidige te hanteren parameters staan in elk geval tot 2020 vast!
 • Alleen woonbestemmingen, soms is eerst een bestemmingswijziging een voorwaarde
 • Je bent niet verplicht tot overstap, er is een lopende erfpachtverhouding
 • Je bent niet verplicht tot betaling van hoge afkoopsommen. Het vastzetten van een toekomstige canon tegen de gunstige voorwaarden is ook een mogelijkheid
 • Overstappen wanneer je al reeds lang afgekochte tijdvakken hebt is ook mogelijk
 • Erfpacht onder AB 1994 kent bijzondere omstandigheden. (afkoop verlengde tijdvak)
 • Aanvraagmoment moet zijn vóór 1 januari 2020, de feitelijke afwikkeling kan wel maanden of zelfs jaren duren
 • Ga je zelf door met het regelen van een aanbieding dan is een DigID nodig. De afwikkeling met de Gemeente gaat geheel digitaal.
Erfpachtanalyse
Via de Makelaarsvereniging Amsterdam kunnen wij als makelaars tot een advies op maat komen als volgende stap. We noemen dat de erfpachtanalyse welke zeer gedetailleerd ingaat op alle mogelijkheden en consequenties in geval van overstap. Hier zijn kosten tot ca. €250,- aan verbonden.
Uiteraard kunnen we U eerst aanvullend adviseren waarbij we er van uitgaan dat u de informatie die via de website te verkrijgen is https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/ nader heeft ingelezen. Ook moeten de WOZ waarde, de van toepassing zijnde Algemene Bepalingen en aanvang en einde tijdvak, hoogte canon voor uw huis of appartement voorhanden zijn.