Mijn favorieten

Nieuwsbrief 10-9-2019

Eeuwigdurende erfpacht, de mogelijkheid over te stappen
De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe vorm van erfpacht geïntroduceerd: eeuwigdurende erfpacht. Bij de huidige ‘voortdurende’ erfpachtcontracten is er sprake van opeenvolgende tijdvakken en canonherzieningen aan het einde van elk tijdvak. Bij de nieuwe vorm van erfpacht is er maar één tijdvak: eeuwigdurend. Nieuwe erfpachtuitgiften krijgen deze nieuwe eeuwigdurende vorm. Belangrijk voor u is dat de gemeente Amsterdam aan lopende erfpachters zoals u de mogelijkheid biedt de overgang naar deze eeuwigdurende variant nu al vast te leggen. De feitelijke overgang vindt pas plaats aan het einde van uw huidige erfpachtcontract. NB: Eeuwigdurende erfpacht is alleen mogelijk voor erfpachtcontracten met woonbestemming!

Geen verplichting
De overstap naar eeuwigdurende erfpacht is geen verplichting. U kunt ook uw huidige erfpacht continueren. Aan het einde van het lopende tijdvak zal dan een nieuw tijdvak starten en zal de nieuwe, jaarlijks te betalen canon worden vastgesteld (met de mogelijkheid die voor dat nieuwe tijdvak af te kopen).

Alleen ‘vastklikken’ of ook afkopen
Wanneer u de overgang naar eeuwigdurende erfpacht nu al vastlegt wordt ook de toekomstige canon nu al berekend en vastgelegd (‘vastgeklikt’). Dit vastgeklikte bedrag wordt ieder jaar tot aan de start van de eeuwige erfpacht verhoogd met een inflatie index en met dat geïndexeerde bedrag start op termijn de eeuwige erfpacht. Aanvullend kunt u ook opteren voor het nu al afkopen van die (toekomstige) canon.

Gunstige voorwaarden bij aanvraag vóór 1 januari 2020
De overgang naar eeuwigdurende erfpacht kunt u op ieder willekeurig moment in gang zetten maar bij een aanvraag tot overstap vóór 1 januari 2020 hanteert de gemeente gunstige voorwaarden. Daarna valt een overstap aanzienlijk duurder uit.

Niets doen is geen optie
De kenmerken van de erfpacht hebben invloed op de waarde van de betreffende woning. Wanneer een groot aantal erfpachters overstapt naar de eeuwigdurende variant zullen woningen met ‘oude’ voortdurende erfpacht waarschijnlijk minder in de belangstelling komen te staan bij kopers dan die waarbij de overgang naar eeuwigdurende erfpacht al is vastgelegd. Bij een woning met oude erfpacht is het onzeker hoe hoog de canon na het lopende tijdvak zal worden. Bij een woning die is overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht ligt de toekomstige canon in hoge mate wel al vast (op de indexeringen na). Het resultaat van de verminderde belangstelling is een lagere verkoopopbrengst. Dichter naar het einde van het lopende tijdvak van een oude erfpacht zal dit effect steeds groter worden. Daarom lijkt in ieder geval overstappen (en vastklikken) een verstandige stap. De Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) stelt: ‘Niets doen is geen optie”. Zie hieronder de link naar informatie over een ‘Erfpacht analyse’ die de MVA heeft ontwikkeld.

Meer informatie